Óvoda

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde

Cím: 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1
Tel: 06-53/374-016
www.mosolygoalmaovoda.hu

Közoktatási intézményünk, a Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda bölcsőde, Dánszentmiklós egyetlen óvodája, amely 2010. szeptember 01-től bölcsődés korú gyermekeket is fogad. Intézményünk két épületben, 4 csoportban látja el- 2010.szept.1-től 3 óvodai és egy óvoda- bölcsődei csoportban- a gyermekek nevelését, az iskolai életmódra való felkészítését. Az intézmény fenntartója Dánszentmiklós község Önkormányzata.

Az intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése 2010. áprilisáig megtörtént, így gyermekeink felújított és biztonságos környezetben tölthetik napjaikat.

Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok, gondozónő, dajkák, akik hittel és lelkesedéssel végzik nevelő munkájukat. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a gyermekek életritmusának megfelelő napirendet.

Az óvodapedagógusok felkészültsége lehetővé tette, hogy saját magunk alkotta Helyi Nevelési Program alapján dolgozzunk. Nevelési Programunk a környezet megismertetésére épül. A program magában foglalja – a családi nevelést kiegészítve – a (2,5) 3 – 7(8) éves korú gyermekek differenciált nevelését, személyiségük teljes körű kibontakoztatását, a kompetencia alapú nevelés-oktatás alapelveit, módszereit, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartását.

Nevelési programunkkal olyan érdekes, élményekben gazdag, boldog óvodai életet szeretnénk biztosítani gyermekeink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást.

Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe, és a természetet behozzuk a csoportszobába.

Az óvodánk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek /SNI/ integrált óvodai nevelését, fejlesztését , melyet megfelelően felkészült szakemberek végeznek.

Logopédusunk, gyógypedagógusunk, pszicho-pedagógusunk szükség szerint fejleszti gyermekeinket.

Külön figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, munkánkat az Óvodai Integrációs Fejlesztő Programban meghatározottak szerint végezzük.

2005. Szeptemberétől bevezettük Minőségirányítási Programunkat, mellyel partnerközpontú óvodává válhattunk.

Óvodánkban a gyermekkel való foglakozás után legfontosabb feladatunknak a szülőkkel való kapcsolattartást tekintjük. Ezért óvodánk nyitott, a szülők betekinthetnek az óvoda életébe. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülők igényeihez alkalmazkodik. A gyermekek óvodába érkezésénél és elvitelénél az időkorlátokat a Házirend határozza meg. Minden nevelési évben Ovi Újság – ot jelentetünk meg. Az óvodánkban működő Szülők klubja negyedévente várja az érdeklődő szülőket különböző érdekes, aktuális témákban. pl. nevelési problémák, egészséges életmód, betegség megelőzés stb.

Az intézmény az alapfeladat ellátása mellett különféle szolgáltatásokat is szervez.

A nevelési idő alatt biztosított szolgáltatások közül az intézmény négy szolgáltatást szervez: - *Logopédiai fejlesztés / hangképzés, beszédképzés, javítása, az arra rászoruló nagycsoportosok, súlyos esetben középső csoportosok számára, dyslexia- szűrés, terápia óraadó tanárral 2

  • Fejlesztő foglalkozások /egyéni, kis csoportokban fejlesztő pedagógussal/heti4x
  • Pek- torna minden csoportban havi 1x
  • Hit - és vallás oktatás heti 2x

A nevelési időn túli választható szolgáltatások melyeknek költségeit a szülők finanszírozzák és a szülők igényeinek felmérése alapján a következő

  • Gyermektánc
  • Úszás
  • Karate

Télen Adventi napokat tartunk gyermekeink és szüleik számára. Tavasszal Ovi-nyitogatót szervezünk hetente 1 alkalommal a leendő óvodásoknak, bölcsődéseknek. 2011. szeptemberétől Baba-Mama Klub működik intézményünkben a község védőnője vezetésével.

Ezenkívül változatos programokat, kirándulásokat, bábelőadásokat szervezünk.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szülők partnernek tekintenek bennünket gyermekeik nevelésében és reméljük, hogy boldog gyermekkort tudunk biztosítani a ránk bízott gyermekek számára.

A felvehető gyermek száma: 100 fő
Csoportok száma: 4 csoport

Óvoda pedagógusok száma:8 fő
Gondozónő: 1 fő:
Óraadó logopédus:1 fő
Dajkák száma:4 fő
Konyhai kisegítő: 1 fő