HÉSZ módosítás

1/2020.(02.14.) ֖nkormányzati rendelet - Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ és szabályozási terv felülvizsgálata  V/B. FÁZIS jóváhagyás után - vizsgálati és tervi alátámasztó munkarészek

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv - Jóváhagyott

Települési Örökségvédelmi Hatástanulmány - Műemléki szakterületi munkarésze

Örökségvédelmi hatástanulmány - Régészeti munkarész

Településszerkezeti terv, HÉSZ és szabályozási terv felülvizsgálata - Környezeti vizsgálata

Településszerkezeti terv, HÉSZ és szabályozási terv felülvizsgálata - Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv, HÉSZ és szabályozási terv felülvizsgálata - Szabályozási terv-1

Településszerkezeti terv, HÉSZ és szabályozási terv felülvizsgálata - Szabályozási terv-2

Alaptérkép a módosítással érintett területek igazgatási területen belüli elhelyezkedésének jelőlésével

Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: SZENNYVÍZELLÁTÁS

Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: FÖLDGÁZELLÁTÁS

Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: VÍZELLÁTÁS

Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS ÉS E. HÍRKÖZLÉS

Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: KÖZMŰ KORLÁTOZÓ ADOTTSÁGOK

Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: SZENNVÍZELLÁTÁS

Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: FÖLDGÁZELLÁTÁS

Közmű es elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: VÍZELLÁTÁS

Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS ÉS E. HÍRKÖZLÉS

Településszerkezeti terv, és szabályozási terv felülvizsgálata - Probléma és értéktérkép

Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata - Településszerkezeti vizsgálat

Településképi rendelet - II/C. FÁZIS: véleményezési dokumentáció

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet - II/C FÁZIS: véleményezési dokumentáció

Településkép védelméről szóló rendelet 1. Sz. melléklete - Településképi szempontból meghatározó területeinek lehatárolása

13/2020.(02.13.) önkormányzati határozattal elfogadott - Településfejlesztési Koncepció

14/2020.(02.13.) Önkormányzati határozat - Jegyzőkönyv kivonat

13/2020.(02.13.) Önkormányzati határozat - Jegyzőkönyv kivonat

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

2019

 

Dánszentmiklós Község Településfejlesztési koncepciója - tervezet

Dánszentmiklós Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve felülvizsgálata - településszerkezeti terv

Dánszentmiklós Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve felülvizsgálata - helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Dánszentmiklós Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve felülvizsgálata - vizsgálati és tervi alátámasztó munkarészek

Dánszentmilós Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve felülvizsgálata - tervezési alaptérkép

Dánszentmiklós Község Településszerkezeti terve és Szabályozási terve felülvizsgálata - probléma és értéktérkép

Dánszentmiklós Község Településszerkezeti terve és Szabályozási terve felülvizsgálata - településszerkezeti vizsgálat

Dánszentmiklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: Szennyvízelvezetés

Dánszentniklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: Földgázellátás

Dánszentmiklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: Vízellátás

Dánszentmiklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: Villamosenergia ellátás és elektronikus hírközlés

Dánszentmiklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: Szennyvízelvezetés

Dánszentmiklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlési helyzetfeltárás: Közmű korlátozó adottságok

Dánszentmiklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: Földgázellátás

Dánszentmiklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: Vízellátás

Dánszentmiklós Településrendezési eszközök terve - Közmű és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: Villamosenergia ellátás és elektronikus hírközlés

Dánszentmiklós Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve felülvizsgálata - Szabályozási terv

Dánszentmiklós Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és szabályozási terve felülvizsgálata - Szabályozási terv

Dánszentmiklós Község Településszerkezeti terve, Helyi Építési sSzabályzata és szabályozási tervefelülvizsgálata - Településszerkezeti terv

Dánszentmiklós Község Településképi rendelet - II/C. Fázis: Véleményezési dokumentáció

Dánszentmiklós Község Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet - II/C. Fázis: Véleményezési dokumentáció

Dánszentmiklós Község Településképének Védelméről szóló rendelete - Dánszentmiklós Településképi szempontból meghatározó területeinek lehatárolása

Dánszentmiklós Településrendezési eszközei - Örökségvédelmi hatástanulmány - Régészeti munkarész

Dánszentmiklós Község Településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve felülvizsgálata - Települési Örökségvédelmi hatástanlmány - Műemléki Szakterületi munkarésze

Dánszentmiklós Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve felülvizsgálata - Környezeti vizsgálata

 

 

 

 

M E G H Í VÓ 

Dánszentmiklós község  Önkormányzata, a településrendezési eszközök módosítása kapcsán

– partnerségi véleményezés keretében –

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart,

melyre ezúton meghívom!

 

Dánszentmiklós Község Önkormányzata 47/2017.(V.25.) számú határozatában úgy döntött, hogy a felmerült módosítási igényekre tekintettel a község hatályos településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) módosítani kell. Ezzel összefüggésben a településfejlesztési koncepciót, a településképi arculati kézikönyvet továbbá a településképi rendeletet ugyancsak el kell készíteni.

A fentiek alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a partnerségi egyeztetésről szóló 6/2017. /VII.05./ számú önkormányzati rendeletünknek megfelelően lakossági fórumot tartunk. A fórum célja a partnerek előzetes tájékoztatása a tervezési feladatok megkezdéséről bejelentése és a munkaindítással kapcsolatosan felmerülő előzetes javaslatok rögzítése.

 

A fórum időpontja: 2017. 09. 26. 16:00

Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

 

Tárgyalandó témakörök:

-      településfejlesztési koncepció,

-      településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet

-      településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítása

Előadó: Pestterv KFT tervezője

Az észrevételek, javaslatok megtétele történhet szóban a lakossági fórum alkalmával továbbá írásban postai vagy elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken 2735. Dánszentmiklós Dózsa György u. 100.

Email cím:

Az észrevételek, javaslatok megküldésének, postára adásának határideje: 2017. október 15.

 

Dánszentmiklós,2017. szeptember 13.

                                                                                     Sipeki Zsolt sk

                                                                                     polgármester