Nyomtatványok

 

Adóügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:

Az önkormányzati adóhatóság számlaszámai

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén.pdf

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén.doc

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bejelentés kombinált áruszállításról

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Bevallás talajterhelési díjról

Tájékoztató és kitöltési útmutató talajterhelési díj megállapításához

Bevallás gépjárműadóról

Bevallás építményadóról

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Kérelem nemleges adóigazolás kiállításához

Kérelem adóigazolás kiálításához

Nyilatkozat és kérelem helyi adótúlfizetés visszaigényléséhez

Nyilatkozat és kérelem helyi adótúlfizetés más köztartozás rendezésére

Átvezetési kérelem

Tájékoztató helyi kommunális adó bevallási kötelezettségéről

Kitöltési útmutató kommunális adó bevallási nyomtatványhoz

Kérelem adófelfüggesztésre

Bevallás magánszemély kommunális adójáról

Önkormányzati Hivatali Portál Felhasználói Kézikönyv.pdf

Egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet képviselőjének bejelentése elektronikus ügyintézéshez.pdf

Állandó meghatalmazás-minta elektronikus ügyintézéshez.pdf

1990. évi C. törvény a helyi  adókról

Kereskedelemmel kapcsolatos nyomtatványok:

Bejelentés_kereskedelmi_tevékenység folytatásáról

Működési engedély iránti kérelem

Kérelem_szálláshely üzemeltetési engedély kiadásához

Kérelem telepengedély kiadásához:

bejelentésköteles_ipari_tev_folytatásáról_bejelentés

telepengedély_köteles_ipari_folytatásának_engedélyezéséről_kérelem

Ebnyilvántartó:

ebnyilvántartási adatlap

Termőföldre vonatkozó adásvételi,haszonbérleti szerződés/ajánlat közzététele:

haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem

2/A számú pótlap adás-vételi szerződéshez

Adásvételi szerződés hírdetményi úton történő közlésre irányuló közzétételi kérelem

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról

Bevallás előállított magánfőzött párlat után