Általános iskola

Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Székhelye: Dánszentmiklós, Dózsa Gy.u. 91.

honlap: http://www.ady-dsztmiklos.sulinet.hu/

 Az iskola a 2004/2005-ös tanévtől vállalta fel az egyéb művészeti ágak oktatását

/tánc, színjátszás, festészet/ ezt megelőzően Ady Endre Általános és Zeneiskolaként működött. Jogutóda az 1957-ben megnyílt Általános Iskolának.

Feladatköre:

  • Nyolc évfolyamos általános műveltséget megalapozó iskola.
  • Integrált nevelés keretén belül vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű fejlesztését.
  • Napközi otthoni elhelyezést biztosít, tanulószobát működtet.
  • Alapfokú művészeti oktatás, ezen belül:
  • Zenei nevelés és oktatás biztosítása

Működő tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora /szintetizátor/
Elméleti és egyéb tanszakok: szolfézs, kamarazene

  • Képzőművészeti oktatás, ezen belül a rajz és festészet.
  • Színművészeti és bábművészeti oktatás, ezen belül a színjátszás
  • Táncművészeti oktatás

/ klasszikus tánc, néptánc/
A feladat ellátásához rendelkezésre áll a központi területen 5 épületegység és a községi sportcsarnok /a Művelődési és Sportházzal közös használatban/.
Az iskola szakmai tekintetben önálló, gazdálkodást illetően részben önálló gazdálkodású intézmény.

Tanulói létszám:

  • Az általános iskolában: 256 fő /17 tanulócsoport/
  • Az alapfokú művészetoktatásban: 144 fő

A zeneoktatást három területen: Dánszentmiklóson, Nyáregyházán és
Mikebudán végzik.

Pedagógus álláshelyek száma: 32 /igazgató 1 fő igazgatóhelyettes, 1 fő tagozatvezető/

A tantermek száma: 17, ebből
1 számítástechnika terem
2 technika, háztartástan /kisfoglalkoztató/
Az iskolában osztálytermi jellegű oktatás folyik.
Oktatott nyelv: angol /német fakultáció keretén belül 5. osztálytól/
Kiemelt gondot fordítanak:
-az alapképesség fejlesztésére
-az angol nyelv oktatására
-az informatika oktatására
-a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére

Szakkörök: múzeumbarát, könyvtár, újságszerkesztő, filmbarát, kézműves,
Színházi, karének, színjátszás, túra

A napközis és tanulószobai csoportok száma: 3

Tíz éves múltra tekint vissza az Ady napok rendezvénysorozata, amelyre minden évben meghívják a térségben működő iskolák tanulóit és tanárait is.

Gyermekeik figyelemre méltó eredményeket érnek el a különböző tanulmányi- és sport versenyeken.
Tollaslabdázóik minden évben arany- és ezüstérmekkel térnek haza az országos diákolimpiáról.
Évről-évre több végzős tanuló tesz sikeres alapfokú nyelvvizsgát.

Az iskola telephelyén üzemelő konyha vállalkozásban működik, ahol napi 200 óvodás és iskolás részére főznek.

Az iskola emlékparkjában 2005 őszén avatták a névadó Ady Endre életnagyságú szobrát.